sekreterare has 6 translations in 2 languages

translations of sekreterare

SV EN English 2 translations
  • secretary [företag - kvinna, företag - man]
  • clerk (n) [rättsvetenskap - kvinna, rättsvetenskap - man]
SV DE German 4 translations

Synonyms for sekreterare

  1. Meaning: skrivbiträde [n]
    kanslist, protokollförare, notarie (u), assistent (u), sekreterare (u)
  2. Meaning: skrivbiträde [n]
    skrivhjälp, sekreterare (u), kanslist, kopist (u), notarie (u), klerk, skrivare

Words similar to sekreterare

SL Slovenian