schappa has 2 translations in 2 languages

translations of schappa

SV IT Italian 1 translation
SV BG Bulgarian 1 translation
Imperatives and participles
Presens particip schappande
Perfekt particip schappad
Supinum schappat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens schappar schappar schappar schappar schappar schappar
Preteritum schappade schappade schappade schappade schappade schappade
Futurum ska schappa ska schappa ska schappa ska schappa ska schappa ska schappa
Konditionalis I skulle schappa skulle schappa skulle schappa skulle schappa skulle schappa skulle schappa
Perfekt har schappat har schappat har schappat har schappat har schappat har schappat
Pluskvamperfekt hade schappat hade schappat hade schappat hade schappat hade schappat hade schappat
Futurum exaktum ska ha schappat ska ha schappat ska ha schappat ska ha schappat ska ha schappat ska ha schappat
Konditionalis II skulle ha schappat skulle ha schappat skulle ha schappat skulle ha schappat skulle ha schappat skulle ha schappat
Imperativ - schappa - schappa -

Full conjugation of schappa

Synonyms for schappa

  1. Meaning: smita [v]
  2. Meaning: ge sig av [v]
    sätta av, sätta iväg, sticka (informal), smita, schappa, kila
  3. Meaning: springa [v]
  4. Meaning: löpa [v]
  5. Meaning: bryta upp [v]
    ge sig iväg, avtåga, smita, sticka (informal), schappa, avtroppa

Words similar to schappa

SV Swedish
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch
BG Bulgarian
RU Russian
SL Slovenian
HI Hindi
JA Japanese
VI Vietnamese