sammanföra has 30 translations in 7 languages

translations of sammanföra

SV EN English 4 translations
SV ES Spanish 4 translations
SV FR French 5 translations
SV PT Portuguese 5 translations
SV IT Italian 4 translations
SV DE German 3 translations
SV NL Dutch 5 translations
Imperatives and participles
Presens particip sammanförande
Perfekt particip sammanförd
Supinum sammanfört
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens för samman för samman för samman för samman för samman för samman
Preteritum förde samman förde samman förde samman förde samman förde samman förde samman
Futurum ska föra samman ska föra samman ska föra samman ska föra samman ska föra samman ska föra samman
Konditionalis I skulle föra samman skulle föra samman skulle föra samman skulle föra samman skulle föra samman skulle föra samman
Perfekt har fört samman har fört samman har fört samman har fört samman har fört samman har fört samman
Pluskvamperfekt hade fört samman hade fört samman hade fört samman hade fört samman hade fört samman hade fört samman
Futurum exaktum ska ha fört samman ska ha fört samman ska ha fört samman ska ha fört samman ska ha fört samman ska ha fört samman
Konditionalis II skulle ha fört samman skulle ha fört samman skulle ha fört samman skulle ha fört samman skulle ha fört samman skulle ha fört samman
Imperativ - för samman - för samman -

Full conjugation of sammanföra

Synonyms for sammanföra

  1. Meaning: förmedla bekantskap [v]
  2. Meaning: samla [v]
  3. Meaning: förena [v]
    sammanslå, sammanföra, konsolidera
  4. Meaning: para ihop [v]
  5. Meaning: sammanställa [v]
    sammanfoga, sammanföra, förena, kombinera

Words similar to sammanföra