ren has 149 translations in 7 languages

translations of ren

SV EN English 24 translations
SV ES Spanish 16 translations
 • virgen (a) [sexuellt beteende] {f}
 • mero (a) [blott]
 • puro (a) [metaller, drycker, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, bestämning, absolut, textilier, allmän, smörja, lögn, blott, icke förorenad, mat]
 • total (a) [mat, textilier, icke förorenad, absolut, lögn, smörja, intensifierande ord, allmän, drycker, metaller, bestämning, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • ordenado (a) [hus, rengöring, allmän]
 • perfecto (a) [allmän, smörja, intensifierande ord, absolut, textilier, mat, icke förorenad, lögn]
 • macizo (a) [bestämning, allmän, metaller, drycker, absolut, smörja, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • pulcro (a) [allmän, rengöring, hus]
 • simple (a) [blott]
 • limpio (a) [hus, rengöring, allmän, lögn, smörja, mat, textilier, icke förorenad]
 • completo (a) [mat, textilier, lögn, icke förorenad, absolut, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker, allmän, intensifierande ord, smörja, bestämning]
 • flagrante (a) [allmän, lögn, smörja, textilier, intensifierande ord, mat, absolut, icke förorenad]
 • sólido (a) [metaller]
 • absoluto (a) [drycker, bestämning, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, metaller, mat, lögn, smörja, textilier, allmän, icke förorenad, absolut]
 • no adulterado (a) [smörja, allmän, lögn, textilier, icke förorenad, mat]
 • incontaminado (a) [textilier, lögn, smörja, allmän, mat, icke förorenad]
SV FR French 21 translations
 • sec (a) [metaller, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, bestämning, allmän, smörja]
 • pur (a) [mat, textilier, alkoholhaltiga drycker, lögn, absolut, smörja, blott, metaller, drycker, bestämning, allmän, intensifierande ord, icke förorenad]
 • nature (a) [smörja, bestämning, drycker, allmän, metaller, alkoholhaltiga drycker, absolut] {f}
 • propre (a) [allmän, mat, textilier, smörja, rengöring, icke förorenad, lögn, hus]
 • naturel (a) [mat, icke förorenad, textilier, lögn, allmän, smörja] {m}
 • total (a) [mat, textilier, allmän, intensifierande ord, icke förorenad, smörja, lögn, absolut] {m}
 • vierge (a) [sexuellt beteende] {f}
 • parfait (a) [intensifierande ord, mat, lögn, allmän, textilier, absolut, icke förorenad, smörja]
 • absolu (a) [smörja, intensifierande ord, bestämning, allmän, lögn, absolut, drycker, metaller, icke förorenad, mat, textilier, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • sans rien (a) [drycker, metaller, absolut, alkoholhaltiga drycker, smörja, allmän, bestämning]
 • simple (a) [blott]
 • complet (a) [bestämning, drycker, allmän, absolut, metaller, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, icke förorenad, mat, textilier, smörja, lögn] {m}
 • flagrant (a) [smörja, icke förorenad, mat, intensifierande ord, absolut, textilier, lögn, allmän]
 • massif (a) [drycker, metaller, allmän, bestämning, smörja, alkoholhaltiga drycker, absolut] {m}
 • tel quel (a) [allmän, smörja, bestämning, absolut, drycker, alkoholhaltiga drycker, metaller]
 • éclatant (a) [textilier, allmän, lögn, mat, smörja, icke förorenad]
 • véritable (a) [allmän, smörja, absolut, textilier, icke förorenad, lögn, intensifierande ord, mat]
 • bien rangé (a) [hus, rengöring, allmän]
 • non-pollué (a) [mat, textilier, icke förorenad, smörja, allmän, lögn]
 • propre et net (a) [rengöring, allmän, hus]
 • en bon ordre (a) [rengöring, allmän, hus]
SV PT Portuguese 17 translations
 • mero (a) [intensifierande ord, smörja, blott]
 • puro (a) [bestämning, allmän, drycker, mat, icke förorenad, alkoholhaltiga drycker, blott, smörja, absolut, lögn, intensifierande ord, metaller, textilier]
 • virgem (a) [sexuellt beteende] {f}
 • total (a) [textilier, mat, icke förorenad, metaller, drycker, allmän, bestämning, intensifierande ord, lögn, alkoholhaltiga drycker, smörja, absolut] {m}
 • limpo (a) [rengöring, allmän, mat, hus, textilier, lögn, smörja, icke förorenad]
 • simples (a) [smörja, allmän, bestämning, drycker, absolut, alkoholhaltiga drycker, metaller, blott]
 • perfeito (a) [smörja, lögn, absolut, intensifierande ord, allmän, icke förorenad, mat, textilier]
 • sólido (a) [smörja, bestämning, allmän, drycker, alkoholhaltiga drycker, absolut, metaller]
 • maciço (a) [absolut, alkoholhaltiga drycker, drycker, allmän, bestämning, smörja, metaller] {m}
 • completo (a) [allmän, bestämning, lögn, absolut, smörja, drycker, metaller, intensifierande ord, icke förorenad, mat, alkoholhaltiga drycker, textilier]
 • arrumado (a) [rengöring, allmän, hus]
 • absoluto (a) [bestämning, allmän, lögn, drycker, absolut, metaller, icke förorenad, intensifierande ord, mat, textilier, alkoholhaltiga drycker, smörja] {m}
 • descarado (a) [smörja, allmän, lögn, mat, textilier, icke förorenad] {m}
 • deslavado (a) [mat, textilier, icke förorenad, allmän, smörja, lögn]
 • organizado (a) [hus, rengöring, allmän]
 • inalterado (a) [lögn, textilier, smörja, allmän, mat, icke förorenad]
 • despoluído (a) [smörja, icke förorenad, allmän, lögn, textilier, mat]
SV IT Italian 25 translations
 • vero (a) [drycker, bestämning, smörja, metaller, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, absolut, allmän] {m}
 • mero (a) [blott]
 • pura (a) [metaller, drycker, alkoholhaltiga drycker, absolut, intensifierande ord, bestämning, smörja, allmän]
 • lindo (a) [rengöring, allmän, hus]
 • netto (a) [allmän, hus, rengöring]
 • puro (a) [allmän, smörja, drycker, bestämning, metaller, alkoholhaltiga drycker, blott, intensifierande ord, absolut, lögn, textilier, mat, icke förorenad]
 • genuino (a) [textilier, allmän, lögn, smörja, mat, icke förorenad]
 • vergine (a) [sexuellt beteende] {m}
 • pulito (a) [hus, mat, textilier, lögn, smörja, rengöring, allmän, icke förorenad, absolut, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker, bestämning]
 • perfetto (a) [smörja, allmän, textilier, mat, intensifierande ord, absolut, icke förorenad, lögn]
 • ordinato (a) [rengöring, allmän, hus]
 • totale (a) [absolut, alkoholhaltiga drycker, metaller, lögn, textilier, icke förorenad, mat, drycker, bestämning, smörja, allmän, intensifierande ord] {m}
 • liscio (a) [alkoholhaltiga drycker, absolut, metaller, drycker, allmän, smörja, bestämning]
 • evidente (a) [allmän, smörja, textilier, lögn, mat, icke förorenad]
 • autentico (a) [textilier, mat, lögn, icke förorenad, intensifierande ord, allmän, absolut, smörja]
 • lampante (a) [lögn, smörja, allmän, textilier, mat, icke förorenad]
 • completo (a) [drycker, metaller, absolut, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, allmän, smörja, bestämning] {m}
 • semplice (a) [blott]
 • assoluto (a) [bestämning, allmän, drycker, metaller, absolut, alkoholhaltiga drycker, smörja, intensifierande ord, textilier, lögn, icke förorenad, mat] {m}
 • massiccio (a) [alkoholhaltiga drycker, drycker, absolut, smörja, bestämning, allmän, metaller] {m}
 • bell'e buono (a) [absolut, drycker, metaller, smörja, bestämning, intensifierande ord, allmän, alkoholhaltiga drycker]
 • bello e buono (a) [mat, textilier, icke förorenad, smörja, lögn, allmän]
 • vero e proprio (a) [intensifierande ord, absolut, smörja, allmän, icke förorenad, lögn, textilier, mat]
 • incontaminato (a) [textilier, allmän, smörja, lögn, mat, icke förorenad]
 • non adulterato (a) [allmän, mat, smörja, lögn, textilier, icke förorenad]
SV DE German 26 translations
SV NL Dutch 20 translations
 • rein (a) [lögn, smörja, hus, allmän, textilier, rengöring, mat, icke förorenad]
 • fris (a) [rengöring, allmän, hus]
 • proper (a) [icke förorenad, mat, textilier, hus, rengöring, smörja, lögn, allmän]
 • puur (a) [smörja, allmän, lögn, alkoholhaltiga drycker, absolut, intensifierande ord, blott, metaller, icke förorenad, bestämning, drycker, textilier, mat]
 • louter (a) [allmän, smörja, bestämning, absolut, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker, textilier, intensifierande ord, blott, lögn, icke förorenad, mat]
 • zuiver (a) [textilier, lögn, smörja, rengöring, allmän, intensifierande ord, hus, absolut, bestämning, drycker, icke förorenad, metaller, alkoholhaltiga drycker, mat]
 • schoon (a) [lögn, textilier, mat, icke förorenad, smörja, hus, allmän, rengöring]
 • netjes (a) [hus, rengöring, allmän]
 • massief (a) [metaller, allmän, bestämning, smörja, drycker, alkoholhaltiga drycker, absolut] {n}
 • in orde (a) [allmän, hus, rengöring]
 • ongerept (a) [sexuellt beteende]
 • volkomen (a) [intensifierande ord, smörja]
 • volslagen (a) [metaller, drycker, icke förorenad, bestämning, intensifierande ord, absolut, lögn, textilier, mat, alkoholhaltiga drycker, smörja, allmän]
 • volstrekt (a) [mat, textilier, icke förorenad, absolut, intensifierande ord, lögn, smörja, allmän]
 • je reinste (a) [textilier, intensifierande ord, absolut, mat, lögn, allmän, smörja, icke förorenad]
 • eenvoudig (a) [blott]
 • regelrecht (a) [lögn, icke förorenad, mat, textilier, allmän, smörja]
 • onvervuild (a) [textilier, mat, lögn, icke förorenad, allmän, smörja]
 • maagdelijk (a) [sexuellt beteende]
 • klinkklaar (a) [allmän, lögn, smörja, textilier, mat, absolut, icke förorenad, intensifierande ord]

Synonyms for ren

 1. Meaning: vägkant [n]
 2. Meaning: klar [a]
 3. Meaning: härk [n]
  vaja, sarv, ren
 4. Meaning: oblandad [a]
 5. Meaning: klassisk [a]

Words similar to ren

SV Swedish
EN English
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch