Ren has 175 translations in 13 languages

translations of Ren

SV EN English 28 translations
SV ES Spanish 19 translations
 • reno {m}
 • mero (a) [blott]
 • virgen (a) [sexuellt beteende] {f}
 • puro (a) [textilier, lögn, metaller, mat, smörja, allmän, intensifierande ord, blott, icke förorenad, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, bestämning]
 • total (a) [metaller, alkoholhaltiga drycker, lögn, drycker, textilier, allmän, mat, smörja, intensifierande ord, bestämning, absolut, icke förorenad] {m}
 • ordenado (a) [hus, rengöring, allmän]
 • pulcro (a) [hus, allmän, rengöring]
 • macizo (a) [allmän, metaller, smörja, alkoholhaltiga drycker, absolut, bestämning, drycker] {m}
 • perfecto (a) [textilier, smörja, mat, icke förorenad, absolut, allmän, intensifierande ord, lögn]
 • limpio (a) [textilier, lögn, mat, allmän, icke förorenad, rengöring, smörja, hus]
 • simple (a) [blott]
 • sólido (a) [metaller]
 • flagrante (a) [mat, allmän, intensifierande ord, textilier, absolut, lögn, icke förorenad, smörja]
 • completo (a) [smörja, alkoholhaltiga drycker, bestämning, drycker, absolut, intensifierande ord, lögn, textilier, mat, icke förorenad, metaller, allmän]
 • absoluto (a) [metaller, bestämning, intensifierande ord, drycker, alkoholhaltiga drycker, icke förorenad, allmän, absolut, smörja, mat, lögn, textilier]
 • rangífero {m}
 • no adulterado (a) [lögn, smörja, icke förorenad, allmän, textilier, mat]
 • incontaminado (a) [textilier, lögn, mat, smörja, icke förorenad, allmän]
 • Rangifer tarandus
SV FR French 24 translations
 • sec (a) [bestämning, smörja, drycker, metaller, absolut, allmän, alkoholhaltiga drycker]
 • net
 • renne {m}
 • pur (a) [absolut, smörja, lögn, metaller, allmän, blott, icke förorenad, textilier, drycker, mat, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, bestämning]
 • Renne
 • propre (a) [textilier, icke förorenad, lögn, hus, allmän, rengöring, smörja, mat]
 • total (a) [smörja, absolut, icke förorenad, lögn, mat, intensifierande ord, textilier, allmän] {m}
 • nature (a) [drycker, metaller, alkoholhaltiga drycker, bestämning, smörja, allmän, absolut] {f}
 • naturel (a) [icke förorenad, textilier, mat, allmän, lögn, smörja] {m}
 • vierge (a) [sexuellt beteende] {f}
 • complet (a) [bestämning, drycker, textilier, mat, metaller, icke förorenad, allmän, absolut, lögn, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, smörja] {m}
 • massif (a) [alkoholhaltiga drycker, drycker, absolut, bestämning, metaller, allmän, smörja] {m}
 • absolu (a) [alkoholhaltiga drycker, icke förorenad, mat, textilier, bestämning, metaller, allmän, intensifierande ord, drycker, smörja, absolut, lögn] {m}
 • sans rien (a) [drycker, metaller, bestämning, smörja, allmän, alkoholhaltiga drycker, absolut]
 • parfait (a) [textilier, mat, icke förorenad, allmän, lögn, smörja, intensifierande ord, absolut]
 • flagrant (a) [intensifierande ord, lögn, absolut, smörja, allmän, textilier, icke förorenad, mat]
 • simple (a) [blott]
 • tel quel (a) [metaller, absolut, alkoholhaltiga drycker, drycker, bestämning, smörja, allmän]
 • éclatant (a) [smörja, lögn, textilier, mat, icke förorenad, allmän]
 • véritable (a) [smörja, absolut, intensifierande ord, lögn, allmän, mat, textilier, icke förorenad]
 • bien rangé (a) [allmän, rengöring, hus]
 • non-pollué (a) [icke förorenad, allmän, lögn, smörja, mat, textilier]
 • propre et net (a) [hus, allmän, rengöring]
 • en bon ordre (a) [hus, rengöring, allmän]
SV PT Portuguese 17 translations
 • mero (a) [blott, intensifierande ord, smörja]
 • puro (a) [allmän, bestämning, intensifierande ord, mat, icke förorenad, blott, absolut, lögn, textilier, metaller, smörja, alkoholhaltiga drycker, drycker]
 • virgem (a) [sexuellt beteende] {f}
 • total (a) [metaller, intensifierande ord, icke förorenad, bestämning, allmän, smörja, absolut, lögn, mat, drycker, textilier, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • limpo (a) [hus, smörja, textilier, mat, allmän, lögn, icke förorenad, rengöring]
 • perfeito (a) [absolut, smörja, lögn, allmän, textilier, mat, intensifierande ord, icke förorenad]
 • simples (a) [absolut, blott, allmän, smörja, bestämning, metaller, alkoholhaltiga drycker, drycker]
 • completo (a) [metaller, alkoholhaltiga drycker, mat, drycker, allmän, lögn, textilier, bestämning, absolut, icke förorenad, smörja, intensifierande ord]
 • maciço (a) [allmän, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, bestämning, smörja, metaller] {m}
 • sólido (a) [smörja, allmän, metaller, drycker, bestämning, absolut, alkoholhaltiga drycker]
 • arrumado (a) [hus, rengöring, allmän]
 • organizado (a) [rengöring, hus, allmän]
 • descarado (a) [smörja, allmän, lögn, mat, icke förorenad, textilier] {m}
 • absoluto (a) [metaller, intensifierande ord, icke förorenad, mat, smörja, bestämning, allmän, lögn, absolut, textilier, drycker, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • deslavado (a) [smörja, lögn, icke förorenad, mat, textilier, allmän]
 • inalterado (a) [allmän, smörja, lögn, mat, icke förorenad, textilier]
 • despoluído (a) [textilier, mat, lögn, icke förorenad, allmän, smörja]
SV IT Italian 25 translations
 • vero (a) [bestämning, smörja, allmän, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, intensifierande ord, metaller] {m}
 • mero (a) [blott]
 • puro (a) [metaller, drycker, alkoholhaltiga drycker, blott, allmän, bestämning, intensifierande ord, textilier, mat, lögn, smörja, absolut, icke förorenad]
 • lindo (a) [hus, rengöring, allmän]
 • pura (a) [alkoholhaltiga drycker, absolut, metaller, intensifierande ord, smörja, drycker, allmän, bestämning]
 • netto (a) [allmän, rengöring, hus]
 • genuino (a) [smörja, mat, textilier, icke förorenad, allmän, lögn]
 • vergine (a) [sexuellt beteende] {m}
 • totale (a) [alkoholhaltiga drycker, smörja, drycker, metaller, bestämning, icke förorenad, intensifierande ord, allmän, lögn, mat, absolut, textilier] {m}
 • ordinato (a) [rengöring, allmän, hus]
 • liscio (a) [allmän, bestämning, absolut, smörja, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker]
 • pulito (a) [smörja, lögn, hus, rengöring, alkoholhaltiga drycker, allmän, textilier, mat, drycker, absolut, metaller, icke förorenad, bestämning]
 • evidente (a) [icke förorenad, mat, lögn, smörja, textilier, allmän]
 • perfetto (a) [smörja, intensifierande ord, mat, icke förorenad, allmän, absolut, textilier, lögn]
 • completo (a) [absolut, intensifierande ord, smörja, alkoholhaltiga drycker, allmän, drycker, metaller, bestämning] {m}
 • autentico (a) [allmän, intensifierande ord, lögn, textilier, smörja, icke förorenad, absolut, mat]
 • lampante (a) [smörja, lögn, allmän, textilier, icke förorenad, mat]
 • semplice (a) [blott]
 • assoluto (a) [icke förorenad, mat, absolut, textilier, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker, intensifierande ord, smörja, bestämning, allmän, lögn] {m}
 • massiccio (a) [metaller, smörja, allmän, absolut, bestämning, drycker, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • bell'e buono (a) [alkoholhaltiga drycker, smörja, allmän, metaller, bestämning, absolut, intensifierande ord, drycker]
 • bello e buono (a) [mat, icke förorenad, textilier, smörja, allmän, lögn]
 • vero e proprio (a) [icke förorenad, lögn, smörja, allmän, mat, textilier, intensifierande ord, absolut]
 • incontaminato (a) [mat, lögn, icke förorenad, textilier, smörja, allmän]
 • non adulterato (a) [textilier, icke förorenad, lögn, allmän, mat, smörja]
SV DE German 26 translations
SV NL Dutch 20 translations
 • rein (a) [lögn, hus, rengöring, allmän, textilier, smörja, mat, icke förorenad]
 • fris (a) [allmän, hus, rengöring]
 • puur (a) [drycker, icke förorenad, blott, absolut, allmän, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, metaller, mat, textilier, lögn, smörja, bestämning]
 • proper (a) [icke förorenad, mat, smörja, hus, rengöring, allmän, lögn, textilier]
 • louter (a) [absolut, intensifierande ord, bestämning, metaller, lögn, drycker, alkoholhaltiga drycker, blott, mat, smörja, allmän, textilier, icke förorenad]
 • schoon (a) [allmän, rengöring, hus, icke förorenad, mat, smörja, lögn, textilier]
 • zuiver (a) [bestämning, drycker, textilier, lögn, metaller, smörja, alkoholhaltiga drycker, absolut, intensifierande ord, hus, mat, icke förorenad, rengöring, allmän]
 • netjes (a) [hus, allmän, rengöring]
 • volkomen (a) [intensifierande ord, smörja]
 • massief (a) [drycker, bestämning, alkoholhaltiga drycker, metaller, absolut, allmän, smörja] {n}
 • ongerept (a) [sexuellt beteende]
 • in orde (a) [hus, allmän, rengöring]
 • volslagen (a) [textilier, intensifierande ord, lögn, drycker, bestämning, allmän, metaller, smörja, icke förorenad, mat, alkoholhaltiga drycker, absolut]
 • volstrekt (a) [textilier, mat, absolut, lögn, smörja, allmän, intensifierande ord, icke förorenad]
 • je reinste (a) [allmän, icke förorenad, absolut, intensifierande ord, mat, textilier, smörja, lögn]
 • eenvoudig (a) [blott]
 • regelrecht (a) [textilier, mat, smörja, allmän, lögn, icke förorenad]
 • klinkklaar (a) [mat, textilier, icke förorenad, absolut, intensifierande ord, lögn, smörja, allmän]
 • maagdelijk (a) [sexuellt beteende]
 • onvervuild (a) [smörja, allmän, lögn, textilier, icke förorenad, mat]
SV CS Czech 3 translations
SV PL Polish 4 translations
SV DA Danish 3 translations
SV BG Bulgarian 1 translation
SV SL Slovenian 2 translations

Words similar to ren

SV Swedish
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch
PL Polish
DA Danish
BG Bulgarian
HU Hungarian
AF Afrikaans
RU Russian
SL Slovenian