Ren has 170 translations in 11 languages

translations of Ren

SV EN English 28 translations
SV ES Spanish 19 translations
 • reno {m}
 • mero (a) [blott]
 • virgen (a) [sexuellt beteende] {f}
 • puro (a) [textilier, lögn, metaller, mat, smörja, allmän, intensifierande ord, blott, icke förorenad, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, bestämning]
 • total (a) [metaller, alkoholhaltiga drycker, lögn, drycker, textilier, allmän, mat, smörja, intensifierande ord, bestämning, absolut, icke förorenad] {m}
 • ordenado (a) [hus, rengöring, allmän]
 • pulcro (a) [hus, allmän, rengöring]
 • macizo (a) [allmän, metaller, smörja, alkoholhaltiga drycker, absolut, bestämning, drycker] {m}
 • perfecto (a) [textilier, smörja, mat, icke förorenad, absolut, allmän, intensifierande ord, lögn]
 • limpio (a) [textilier, lögn, mat, allmän, icke förorenad, rengöring, smörja, hus]
 • simple (a) [blott]
 • sólido (a) [metaller]
 • flagrante (a) [mat, allmän, intensifierande ord, textilier, absolut, lögn, icke förorenad, smörja]
 • completo (a) [smörja, alkoholhaltiga drycker, bestämning, drycker, absolut, intensifierande ord, lögn, textilier, mat, icke förorenad, metaller, allmän]
 • absoluto (a) [metaller, bestämning, intensifierande ord, drycker, alkoholhaltiga drycker, icke förorenad, allmän, absolut, smörja, mat, lögn, textilier]
 • rangífero {m}
 • no adulterado (a) [lögn, smörja, icke förorenad, allmän, textilier, mat]
 • incontaminado (a) [textilier, lögn, mat, smörja, icke förorenad, allmän]
 • Rangifer tarandus
SV FR French 24 translations
 • sec (a) [bestämning, smörja, drycker, metaller, absolut, allmän, alkoholhaltiga drycker]
 • net
 • renne {m}
 • pur (a) [absolut, smörja, lögn, metaller, allmän, blott, icke förorenad, textilier, drycker, mat, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, bestämning]
 • Renne
 • propre (a) [textilier, icke förorenad, lögn, hus, allmän, rengöring, smörja, mat]
 • total (a) [smörja, absolut, icke förorenad, lögn, mat, intensifierande ord, textilier, allmän] {m}
 • nature (a) [drycker, metaller, alkoholhaltiga drycker, bestämning, smörja, allmän, absolut] {f}
 • naturel (a) [icke förorenad, textilier, mat, allmän, lögn, smörja] {m}
 • vierge (a) [sexuellt beteende] {f}
 • complet (a) [bestämning, drycker, textilier, mat, metaller, icke förorenad, allmän, absolut, lögn, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, smörja] {m}
 • massif (a) [alkoholhaltiga drycker, drycker, absolut, bestämning, metaller, allmän, smörja] {m}
 • absolu (a) [alkoholhaltiga drycker, icke förorenad, mat, textilier, bestämning, metaller, allmän, intensifierande ord, drycker, smörja, absolut, lögn] {m}
 • sans rien (a) [drycker, metaller, bestämning, smörja, allmän, alkoholhaltiga drycker, absolut]
 • parfait (a) [textilier, mat, icke förorenad, allmän, lögn, smörja, intensifierande ord, absolut]
 • flagrant (a) [intensifierande ord, lögn, absolut, smörja, allmän, textilier, icke förorenad, mat]
 • simple (a) [blott]
 • tel quel (a) [metaller, absolut, alkoholhaltiga drycker, drycker, bestämning, smörja, allmän]
 • éclatant (a) [smörja, lögn, textilier, mat, icke förorenad, allmän]
 • véritable (a) [smörja, absolut, intensifierande ord, lögn, allmän, mat, textilier, icke förorenad]
 • bien rangé (a) [allmän, rengöring, hus]
 • non-pollué (a) [icke förorenad, allmän, lögn, smörja, mat, textilier]
 • propre et net (a) [hus, allmän, rengöring]
 • en bon ordre (a) [hus, rengöring, allmän]
SV PT Portuguese 17 translations
 • mero (a) [blott, intensifierande ord, smörja]
 • puro (a) [allmän, bestämning, intensifierande ord, mat, icke förorenad, blott, absolut, lögn, textilier, metaller, smörja, alkoholhaltiga drycker, drycker]
 • virgem (a) [sexuellt beteende] {f}
 • total (a) [metaller, intensifierande ord, icke förorenad, bestämning, allmän, smörja, absolut, lögn, mat, drycker, textilier, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • limpo (a) [hus, smörja, textilier, mat, allmän, lögn, icke förorenad, rengöring]
 • perfeito (a) [absolut, smörja, lögn, allmän, textilier, mat, intensifierande ord, icke förorenad]
 • simples (a) [absolut, blott, allmän, smörja, bestämning, metaller, alkoholhaltiga drycker, drycker]
 • completo (a) [metaller, alkoholhaltiga drycker, mat, drycker, allmän, lögn, textilier, bestämning, absolut, icke förorenad, smörja, intensifierande ord]
 • maciço (a) [allmän, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, bestämning, smörja, metaller] {m}
 • sólido (a) [smörja, allmän, metaller, drycker, bestämning, absolut, alkoholhaltiga drycker]
 • arrumado (a) [hus, rengöring, allmän]
 • organizado (a) [rengöring, hus, allmän]
 • descarado (a) [smörja, allmän, lögn, mat, icke förorenad, textilier] {m}
 • absoluto (a) [metaller, intensifierande ord, icke förorenad, mat, smörja, bestämning, allmän, lögn, absolut, textilier, drycker, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • deslavado (a) [smörja, lögn, icke förorenad, mat, textilier, allmän]
 • inalterado (a) [allmän, smörja, lögn, mat, icke förorenad, textilier]
 • despoluído (a) [textilier, mat, lögn, icke förorenad, allmän, smörja]
SV IT Italian 25 translations
 • vero (a) [bestämning, smörja, allmän, alkoholhaltiga drycker, absolut, drycker, intensifierande ord, metaller] {m}
 • mero (a) [blott]
 • puro (a) [metaller, drycker, alkoholhaltiga drycker, blott, allmän, bestämning, intensifierande ord, textilier, mat, lögn, smörja, absolut, icke förorenad]
 • lindo (a) [hus, rengöring, allmän]
 • pura (a) [alkoholhaltiga drycker, absolut, metaller, intensifierande ord, smörja, drycker, allmän, bestämning]
 • netto (a) [allmän, rengöring, hus]
 • genuino (a) [smörja, mat, textilier, icke förorenad, allmän, lögn]
 • vergine (a) [sexuellt beteende] {m}
 • totale (a) [alkoholhaltiga drycker, smörja, drycker, metaller, bestämning, icke förorenad, intensifierande ord, allmän, lögn, mat, absolut, textilier] {m}
 • ordinato (a) [rengöring, allmän, hus]
 • liscio (a) [allmän, bestämning, absolut, smörja, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker]
 • pulito (a) [smörja, lögn, hus, rengöring, alkoholhaltiga drycker, allmän, textilier, mat, drycker, absolut, metaller, icke förorenad, bestämning]
 • evidente (a) [icke förorenad, mat, lögn, smörja, textilier, allmän]
 • perfetto (a) [smörja, intensifierande ord, mat, icke förorenad, allmän, absolut, textilier, lögn]
 • completo (a) [absolut, intensifierande ord, smörja, alkoholhaltiga drycker, allmän, drycker, metaller, bestämning] {m}
 • autentico (a) [allmän, intensifierande ord, lögn, textilier, smörja, icke förorenad, absolut, mat]
 • lampante (a) [smörja, lögn, allmän, textilier, icke förorenad, mat]
 • semplice (a) [blott]
 • assoluto (a) [icke förorenad, mat, absolut, textilier, alkoholhaltiga drycker, metaller, drycker, intensifierande ord, smörja, bestämning, allmän, lögn] {m}
 • massiccio (a) [metaller, smörja, allmän, absolut, bestämning, drycker, alkoholhaltiga drycker] {m}
 • bell'e buono (a) [alkoholhaltiga drycker, smörja, allmän, metaller, bestämning, absolut, intensifierande ord, drycker]
 • bello e buono (a) [mat, icke förorenad, textilier, smörja, allmän, lögn]
 • vero e proprio (a) [icke förorenad, lögn, smörja, allmän, mat, textilier, intensifierande ord, absolut]
 • incontaminato (a) [mat, lögn, icke förorenad, textilier, smörja, allmän]
 • non adulterato (a) [textilier, icke förorenad, lögn, allmän, mat, smörja]
SV DE German 26 translations
SV NL Dutch 20 translations
 • rein (a) [lögn, hus, rengöring, allmän, textilier, smörja, mat, icke förorenad]
 • fris (a) [allmän, hus, rengöring]
 • puur (a) [drycker, icke förorenad, blott, absolut, allmän, alkoholhaltiga drycker, intensifierande ord, metaller, mat, textilier, lögn, smörja, bestämning]
 • proper (a) [icke förorenad, mat, smörja, hus, rengöring, allmän, lögn, textilier]
 • louter (a) [absolut, intensifierande ord, bestämning, metaller, lögn, drycker, alkoholhaltiga drycker, blott, mat, smörja, allmän, textilier, icke förorenad]
 • schoon (a) [allmän, rengöring, hus, icke förorenad, mat, smörja, lögn, textilier]
 • zuiver (a) [bestämning, drycker, textilier, lögn, metaller, smörja, alkoholhaltiga drycker, absolut, intensifierande ord, hus, mat, icke förorenad, rengöring, allmän]
 • netjes (a) [hus, allmän, rengöring]
 • volkomen (a) [intensifierande ord, smörja]
 • massief (a) [drycker, bestämning, alkoholhaltiga drycker, metaller, absolut, allmän, smörja] {n}
 • ongerept (a) [sexuellt beteende]
 • in orde (a) [hus, allmän, rengöring]
 • volslagen (a) [textilier, intensifierande ord, lögn, drycker, bestämning, allmän, metaller, smörja, icke förorenad, mat, alkoholhaltiga drycker, absolut]
 • volstrekt (a) [textilier, mat, absolut, lögn, smörja, allmän, intensifierande ord, icke förorenad]
 • je reinste (a) [allmän, icke förorenad, absolut, intensifierande ord, mat, textilier, smörja, lögn]
 • eenvoudig (a) [blott]
 • regelrecht (a) [textilier, mat, smörja, allmän, lögn, icke förorenad]
 • klinkklaar (a) [mat, textilier, icke förorenad, absolut, intensifierande ord, lögn, smörja, allmän]
 • maagdelijk (a) [sexuellt beteende]
 • onvervuild (a) [smörja, allmän, lögn, textilier, icke förorenad, mat]
SV CS Czech 3 translations
SV PL Polish 4 translations
SV DA Danish 3 translations
SV BG Bulgarian 1 translation

Synonyms for ren

 1. Meaning: oskyldig [a]
 2. Meaning: steril [a]
 3. Meaning: vägkant [n]
 4. Meaning: klar [a]
 5. Meaning: klassisk [a]

Words similar to ren

SV Swedish
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch
PL Polish
DA Danish
BG Bulgarian
HU Hungarian