prova has 64 translations in 8 languages

translations of prova

SV EN English 9 translations
SV ES Spanish 9 translations
SV FR French 7 translations
SV PT Portuguese 8 translations
SV IT Italian 11 translations
SV DE German 8 translations
SV NL Dutch 11 translations
SV PL Polish 1 translation
Imperatives and participles
Presens particip prövande
Perfekt particip prövad
Supinum prövat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens provar provar prövar prövar prövar prövar
Preteritum provade provade provade prövade provade provade
Futurum ska pröva ska prova ska pröva ska pröva ska pröva ska prova
Konditionalis I skulle prova skulle pröva skulle pröva skulle pröva skulle prova skulle prova
Perfekt har prövat har prövat har prövat har provat har provat har provat
Pluskvamperfekt hade provat hade prövat hade provat hade provat hade provat hade provat
Futurum exaktum ska ha provat ska ha provat ska ha prövat ska ha prövat ska ha prövat ska ha provat
Konditionalis II skulle ha provat skulle ha provat skulle ha provat skulle ha prövat skulle ha prövat skulle ha prövat
Imperativ - prova - pröva -

Full conjugation of prova

Synonyms for prova

  1. Meaning: sätta på prov [v]
  2. Meaning: ta på [v]
    pröva, prova
  3. Meaning: undersöka [v]
  4. Meaning: pröva på [v]
  5. Meaning: anställa prov [v]

Words similar to prova

SV Swedish
ES Spanish
PT Portuguese
DE German
NL Dutch
PL Polish