prova has 70 translations in 10 languages

translations of prova

SV EN English 10 translations
SV ES Spanish 9 translations
SV FR French 7 translations
SV PT Portuguese 8 translations
SV IT Italian 11 translations
SV DE German 8 translations
SV NL Dutch 11 translations
SV PL Polish 1 translation
SV DA Danish 2 translations
SV BG Bulgarian 3 translations
Imperatives and participles
Presens particip prövande
Perfekt particip prövad
Supinum prövat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens provar provar prövar prövar prövar prövar
Preteritum provade provade provade prövade provade provade
Futurum ska pröva ska prova ska pröva ska pröva ska pröva ska prova
Konditionalis I skulle prova skulle pröva skulle pröva skulle pröva skulle prova skulle prova
Perfekt har prövat har prövat har prövat har provat har provat har provat
Pluskvamperfekt hade provat hade prövat hade provat hade provat hade provat hade provat
Futurum exaktum ska ha provat ska ha provat ska ha prövat ska ha prövat ska ha prövat ska ha provat
Konditionalis II skulle ha provat skulle ha provat skulle ha provat skulle ha prövat skulle ha prövat skulle ha prövat
Imperativ - prova - pröva -

Full conjugation of prova

Synonyms for prova

  1. Meaning: pröva på [v]
  2. Meaning: anställa prov [v]
  3. Meaning: examinera [v]
  4. Meaning: sätta på prov [v]
  5. Meaning: ta på [v]
    pröva, prova

Words similar to prova

SV Swedish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch
PL Polish
DA Danish
BG Bulgarian
HU Hungarian
RU Russian
SL Slovenian