omedelbart has 89 translations in 7 languages

translations of omedelbart

SV EN English 10 translations
SV ES Spanish 12 translations
SV FR French 18 translations
SV PT Portuguese 13 translations
SV IT Italian 12 translations
SV DE German 8 translations
SV NL Dutch 16 translations

Synonyms for omedelbart

  1. Meaning: genast [o]
  2. Meaning: invid [o]
    näst intill, närmast, direkt, omedelbart
  3. Meaning: på fläcken [n]
  4. Meaning: förestående [a]
  5. Meaning: ofördröjligen [a]
    genast, omedelbart, oförtövat