obearbetad has 24 translations in 7 languages

translations of obearbetad

SV EN English 6 translations
SV ES Spanish 3 translations
SV FR French 2 translations
SV PT Portuguese 3 translations
SV IT Italian 4 translations
SV DE German 3 translations
SV NL Dutch 3 translations

Synonyms for obearbetad

  1. Meaning: flärdlös [a]
  2. Meaning: ojämn [a]
    skrovlig, obearbetad, knottrig, sträv, hård, kärv, grov
  3. Meaning: försummad [a]

Words similar to obearbetad

ES Spanish
FR French
PL Polish
SL Slovenian