laxa has 0 translations in 0 languages
No translations found :(
Imperatives and participles
Presens particip laxande
Perfekt particip läxad
Supinum läxat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens läxar läxar laxar laxar läxar laxar
Preteritum läxade läxade läxade läxade laxade läxade
Futurum ska laxa ska laxa ska laxa ska laxa ska läxa ska läxa
Konditionalis I skulle läxa skulle laxa skulle laxa skulle laxa skulle läxa skulle läxa
Perfekt har läxat har laxat har laxat har läxat har laxat har laxat
Pluskvamperfekt hade laxat hade laxat hade läxat hade laxat hade laxat hade läxat
Futurum exaktum ska ha läxat ska ha laxat ska ha laxat ska ha laxat ska ha läxat ska ha laxat
Konditionalis II skulle ha läxat skulle ha laxat skulle ha läxat skulle ha läxat skulle ha läxat skulle ha laxat
Imperativ - laxa - laxa -

Full conjugation of laxa

Synonyms for laxa

 1. Meaning: läxa upp [v]
 2. Meaning: tillrättavisning [n]
 3. Meaning: hemuppgift [n]
  plugg (u (informal)), pensum, roll (u), läxa (u)
 4. Meaning: kunskapsmått [n]
  mått {n}, kvantum, uppgift (u), läxa (u), pensum
 5. Meaning: rolltext [n]
  repliker, läxa (u), roll (u)

Words similar to laxa

SV Swedish
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch