kvarlåtenskap has 4 translations in 2 languages

translations of kvarlåtenskap

SV EN English 1 translation
SV DE German 3 translations

Synonyms for kvarlåtenskap

 1. Meaning: dödsbo [n]
 2. Meaning: egendom [n]
  tillgångar (up), kapital {n}, behållning, rikedom (u), välstånd {n}, kvarlåtenskap (u), förmögenhet (u)
 3. Meaning: dödsbo [n]
  kvarlåtenskap (u), arvingar, stärbhus
 4. Meaning: stärbhus [n]
  kvarlåtenskap (u), arv {n}, efterlämnade ägodelar, dödsbo {n}
 5. Meaning: förmögenhet [n]
  lösegendom (u), egendom (u), lösöre {n}, tillgångar (up), ägodelar (up), kvarlåtenskap (u), arv {n}, dödsbo {n}, stärbhus, bo