komma att has 11 translations in 7 languages

translations of komma att

SV EN English 4 translations
  • shall (v) [framtid]
  • ll
  • 'll (v) [framtid, hjälpverb]
  • will (v) [framtid, hjälpverb]
SV ES Spanish 1 translation
SV FR French 1 translation
SV PT Portuguese 1 translation
SV IT Italian 1 translation
SV DE German 2 translations
  • sollen (v) [framtid, hjälpverb]
  • werden (v) [framtid, hjälpverb]
SV NL Dutch 1 translation
  • zullen (v) [framtid, hjälpverb]

Synonyms for komma att

  1. Meaning: tvinga [v]
  2. Meaning: föranlåta [v]

Words similar to komma att

SV Swedish
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch
BG Bulgarian
HU Hungarian
SL Slovenian