kollra has 0 translations in 0 languages
No translations found :(
Imperatives and participles
Presens particip kollrande
Perfekt particip kollrad
Supinum kollrat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens kollrar kollrar kollrar kollrar kollrar kollrar
Preteritum kollrade kollrade kollrade kollrade kollrade kollrade
Futurum ska kollra ska kollra ska kollra ska kollra ska kollra ska kollra
Konditionalis I skulle kollra skulle kollra skulle kollra skulle kollra skulle kollra skulle kollra
Perfekt har kollrat har kollrat har kollrat har kollrat har kollrat har kollrat
Pluskvamperfekt hade kollrat hade kollrat hade kollrat hade kollrat hade kollrat hade kollrat
Futurum exaktum ska ha kollrat ska ha kollrat ska ha kollrat ska ha kollrat ska ha kollrat ska ha kollrat
Konditionalis II skulle ha kollrat skulle ha kollrat skulle ha kollrat skulle ha kollrat skulle ha kollrat skulle ha kollrat
Imperativ - kollra - kollra -

Full conjugation of kollra