inträffa has 73 translations in 8 languages

translations of inträffa

SV EN English 6 translations
SV ES Spanish 9 translations
SV FR French 9 translations
SV PT Portuguese 7 translations
SV IT Italian 11 translations
SV DE German 11 translations
SV NL Dutch 13 translations
Imperatives and participles
Presens particip inträffande
Perfekt particip inträffad
Supinum inträffat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens inträffar inträffar inträffar inträffar inträffar inträffar
Preteritum inträffade inträffade inträffade inträffade inträffade inträffade
Futurum ska inträffa ska inträffa ska inträffa ska inträffa ska inträffa ska inträffa
Konditionalis I skulle inträffa skulle inträffa skulle inträffa skulle inträffa skulle inträffa skulle inträffa
Perfekt har inträffat har inträffat har inträffat har inträffat har inträffat har inträffat
Pluskvamperfekt hade inträffat hade inträffat hade inträffat hade inträffat hade inträffat hade inträffat
Futurum exaktum ska ha inträffat ska ha inträffat ska ha inträffat ska ha inträffat ska ha inträffat ska ha inträffat
Konditionalis II skulle ha inträffat skulle ha inträffat skulle ha inträffat skulle ha inträffat skulle ha inträffat skulle ha inträffat
Imperativ - inträffa - inträffa -

Full conjugation of inträffa

Synonyms for inträffa

  1. Meaning: anlända [v]
  2. Meaning: hända [v]
  3. Meaning: infalla [v]
    infalla, inträffa
  4. Meaning: slumpa sig [v]
  5. Meaning: vara på tal [v]

Words similar to inträffa