inte ha den ringaste aning has 8 translations in 7 languages

translations of inte ha den ringaste aning

SV ES Spanish 1 translation
SV FR French 2 translations
SV PT Portuguese 1 translation
SV IT Italian 1 translation
SV DE German 1 translation
SV NL Dutch 1 translation

Words similar to inte ha den ringaste aning

BG Bulgarian
RU Russian
SL Slovenian