gömma has 27 translations in 7 languages

translations of gömma

EN English 3 translations
ES Spanish 4 translations
FR French 5 translations
PT Portuguese 2 translations
IT Italian 3 translations
DE German 6 translations
NL Dutch 4 translations
Imperatives and participles
Presens particip gömmande
Perfekt particip gömd
Supinum gömt
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens gömmer gömmer gömmer gömmer gömmer gömmer
Preteritum gömde gömde gömde gömde gömde gömde
Futurum ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma
Konditionalis I skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma
Perfekt har gömt har gömt har gömt har gömt har gömt har gömt
Pluskvamperfekt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt
Futurum exaktum ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt
Konditionalis II skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt
Imperativ - göm - göm -

Full conjugation of gömma

Words similar to gömma

SV Swedish
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch