gömma has 55 translations in 12 languages

translations of gömma

SV EN English 5 translations
SV ES Spanish 6 translations
SV FR French 6 translations
SV PT Portuguese 4 translations
SV IT Italian 8 translations
SV DE German 8 translations
SV NL Dutch 6 translations
SV PL Polish 3 translations
SV BG Bulgarian 2 translations
SV AF Afrikaans 1 translation
SV RU Russian 5 translations
SV SL Slovenian 1 translation
Imperatives and participles
Presens particip gömmande
Perfekt particip gömd
Supinum gömt
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens gömmer gömmer gömmer gömmer gömmer gömmer
Preteritum gömde gömde gömde gömde gömde gömde
Futurum ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma
Konditionalis I skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma
Perfekt har gömt har gömt har gömt har gömt har gömt har gömt
Pluskvamperfekt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt
Futurum exaktum ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt
Konditionalis II skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt
Imperativ - göm - göm -

Full conjugation of gömma

Synonyms for gömma

 1. Meaning: skrymsle [n]
  gömställe {n}, krypin, gömme, gömsle, tillhåll {n}, gömma
 2. Meaning: förvara [v]
 3. Meaning: innesluta [v]
 4. Meaning: förvaringsställe [n]
  förvaringsställe {n}, gömma
 5. Meaning: lägga på minnet [v]
  ruva på, gömma

Words similar to gömma

SV Swedish
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
NL Dutch
PL Polish
RU Russian
SL Slovenian