fysikalisk has 13 translations in 7 languages

translations of fysikalisk

EN English 2 translations
ES Spanish 2 translations
FR French 1 translation
PT Portuguese 2 translations
IT Italian 2 translations
DE German 2 translations
NL Dutch 2 translations

Words similar to fysikalisk

SV Swedish
EN English
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch