fastställa has 59 translations in 7 languages

translations of fastställa

SV EN English 9 translations
SV ES Spanish 9 translations
 • establecer (v) [orsak, allmän, tid, betydelse, sanning, överenskommelse, problem]
 • constatar (v) [orsak, betydelse, problem, allmän, sanning]
 • identificar (v) [orsak, allmän, betydelse, problem, sanning]
 • especificar (v) [tid, överenskommelse]
 • determinar (v) [överenskommelse, problem, tid, betydelse, sanning, orsak, allmän]
 • encontrar (v) [betydelse, orsak, problem, allmän, sanning]
 • fijar (v) [tid, överenskommelse]
 • declarar (v) [överenskommelse, tid]
 • localizar (v) [problem, betydelse, sanning, orsak, allmän]
SV FR French 9 translations
 • établir (v) [allmän, orsak, betydelse, problem, sanning]
 • constater (v) [problem, sanning, betydelse, orsak, allmän]
 • identifier (v) [problem, sanning, orsak, allmän, betydelse]
 • trouver (v) [allmän, sanning, problem, betydelse, orsak]
 • déterminer (v) [överenskommelse, betydelse, tid, allmän, orsak, sanning, problem]
 • fixer (v) [tid, överenskommelse]
 • localiser (v) [problem, sanning, allmän, orsak, betydelse]
 • spécifier (v) [tid, överenskommelse]
 • préciser (v) [tid, överenskommelse]
SV PT Portuguese 10 translations
 • constatar (v) [allmän, betydelse, orsak, sanning, problem]
 • determinar (v) [orsak, allmän, tid, sanning, överenskommelse, problem, betydelse]
 • fixar (v) [överenskommelse, tid]
 • estabelecer (v) [betydelse, allmän, tid, överenskommelse, orsak, problem, sanning]
 • identificar (v) [allmän, orsak, betydelse, sanning, problem]
 • especificar (v) [överenskommelse, tid]
 • marcar (v) [överenskommelse, tid]
 • localizar (v) [sanning, problem, betydelse, allmän, orsak]
 • indicar (v) [överenskommelse, tid]
 • definir (v) [problem, tid, överenskommelse, betydelse, allmän, orsak, sanning]
SV IT Italian 11 translations
 • fissare (v) [tid, överenskommelse, sanning, betydelse, orsak, problem, allmän]
 • stabilire (v) [tid, överenskommelse, allmän, problem, orsak, sanning, betydelse]
 • constatare (v) [betydelse, sanning, problem, orsak, allmän]
 • scoprire (v) [problem, orsak, betydelse, sanning, allmän]
 • trovare (v) [allmän, problem, sanning, betydelse, orsak]
 • identificare (v) [problem, sanning, betydelse, allmän, orsak]
 • specificare (v) [tid, överenskommelse]
 • localizzare (v) [problem, orsak, betydelse, sanning, allmän]
 • indicare (v) [tid, överenskommelse]
 • dichiarare (v) [överenskommelse, tid]
 • determinare (v) [sanning, problem, betydelse, orsak, allmän]
SV DE German 6 translations
SV NL Dutch 5 translations
Imperatives and participles
Presens particip fastställande
Perfekt particip fastställd
Supinum fastställt
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens ställer fast ställer fast ställer fast ställer fast ställer fast ställer fast
Preteritum ställde fast ställde fast ställde fast ställde fast ställde fast ställde fast
Futurum ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast
Konditionalis I skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast
Perfekt har ställt fast har ställt fast har ställt fast har ställt fast har ställt fast har ställt fast
Pluskvamperfekt hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast
Futurum exaktum ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast
Konditionalis II skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast
Imperativ - ställ fast - ställ fast -

Full conjugation of fastställa

Synonyms for fastställa

 1. Meaning: stadfästa [v]
 2. Meaning: konstatera [v]
 3. Meaning: bestämma [v]
  utsätta, fixera, precisera, fastslå, fastställa
 4. Meaning: bestämma [v]
  fastställa, åsätta
 5. Meaning: stadfästa [v]

Words similar to fastställa

BG Bulgarian