fastän has 31 translations in 8 languages

translations of fastän

SV EN English 4 translations
SV ES Spanish 3 translations
 • aunque (o) [medgivande, även om, konjunktion]
 • bien que (o) [konjunktion, även om, medgivande]
 • a pesar de que (o) [konjunktion, medgivande, även om]
SV FR French 3 translations
 • quoique (o) [konjunktion, medgivande, även om]
 • bien que (o) [konjunktion, medgivande, även om]
 • malgré que (o) [konjunktion, även om, medgivande]
SV PT Portuguese 3 translations
 • embora (o) [konjunktion, även om, medgivande]
 • conquanto (o) [konjunktion, även om, medgivande]
 • apesar de (o) [medgivande, även om, konjunktion]
SV IT Italian 4 translations
 • mentre (o) [medgivande, även om, konjunktion]
 • sebbene (o) [medgivande, även om, konjunktion]
 • benché (o) [även om, konjunktion, medgivande]
 • quantunque (o) [medgivande, även om, konjunktion]
SV DE German 6 translations
SV NL Dutch 7 translations
 • ofschoon (o) [även om, medgivande, konjunktion]
 • al (o) [medgivande, konjunktion, även om] {n}
 • terwijl (o) [konjunktion, även om, medgivande]
 • hoewel (o) [medgivande, även om, konjunktion]
 • alhoewel (o) [även om, medgivande, konjunktion]
 • ondanks dat (o) [medgivande, även om, konjunktion]
 • niettegenstaande dat (o) [konjunktion, även om, medgivande]
SV PL Polish 1 translation

Synonyms for fastän

 1. Meaning: trots att [o]
  ehuru, oaktat, fast, även om, fastän
 2. Meaning: också [o]
 3. Meaning: ehuru [o]
  fastän, oaktat, änskönt