en has 57 translations in 7 languages

translations of en

SV EN English 7 translations
 • an (o) [obestämd artikel]
 • one (a) [indefinit determinant, grundtal, allmän]
 • a (a) [indefinit determinant, obestämd artikel]
 • you (o) [opersonlig]
 • some (a) [indefinit determinant]
 • juniper (n) [botanik - träd]
 • a certain (a) [indefinit determinant]
SV ES Spanish 8 translations
 • un (a) [indefinit determinant, obestämd artikel, grundtal, allmän]
 • una (a) [indefinit determinant, allmän, grundtal, obestämd artikel]
 • uno (o) [obestämd artikel, opersonlig, grundtal] {m}
 • se (o) [opersonlig]
 • alguna (a) [indefinit determinant, grundtal, allmän]
 • algún (a) [allmän, indefinit determinant, grundtal]
 • un cierto (a) [allmän, indefinit determinant, grundtal]
 • una cierta (a) [allmän, grundtal, indefinit determinant]
SV FR French 6 translations
 • un (o) [obestämd artikel, grundtal, allmän, indefinit determinant] {m}
 • on (o) [opersonlig]
 • une (o) [grundtal, indefinit determinant, allmän, obestämd artikel]
 • quelque (a) [allmän, grundtal, indefinit determinant]
 • un certain (a) [indefinit determinant, grundtal, allmän]
 • une certaine (a) [grundtal, indefinit determinant, allmän]
SV PT Portuguese 8 translations
 • um (a) [grundtal, indefinit determinant, obestämd artikel, allmän] {m}
 • uma (o) [obestämd artikel, indefinit determinant, grundtal, allmän] {f}
 • você (o) [opersonlig]
 • alguma (a) [grundtal, allmän, indefinit determinant]
 • um certo (a) [allmän, indefinit determinant, grundtal]
 • uma certa (a) [indefinit determinant, allmän, grundtal]
 • um tal de (a) [allmän, grundtal, indefinit determinant]
 • uma tal de (a) [grundtal, allmän, indefinit determinant]
SV IT Italian 7 translations
 • un (a) [indefinit determinant, obestämd artikel, grundtal, allmän]
 • uno (a) [allmän, indefinit determinant, grundtal, opersonlig, obestämd artikel] {m}
 • una (o) [grundtal, obestämd artikel, allmän, indefinit determinant]
 • si (o) [opersonlig] {m}
 • un certo (a) [allmän, indefinit determinant, grundtal]
 • qualche (a) [grundtal, allmän, indefinit determinant]
 • una certa (a) [allmän, indefinit determinant, grundtal]
SV DE German 14 translations
SV NL Dutch 7 translations
 • een (a) [allmän, obestämd artikel, grundtal, indefinit determinant] {m}
 • men (o) [opersonlig]
 • enig (a) [indefinit determinant, allmän, grundtal]
 • één (a) [grundtal, indefinit determinant, allmän] {n}
 • een zekere (a) [grundtal, indefinit determinant, allmän]
 • een of ander (a) [indefinit determinant, allmän, grundtal]
 • één of andere (a) [grundtal, allmän, indefinit determinant]

Synonyms for en

 1. Meaning: ensam [o]
 2. Meaning: enstaka [o]
 3. Meaning: folk [n]
  de, någon, en, somliga, jag {n}, en annan, man (u)

Words similar to en

SV Swedish
EN English
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch