emellertid has 50 translations in 8 languages

translations of emellertid

SV EN English 6 translations
SV ES Spanish 5 translations
SV FR French 5 translations
SV PT Portuguese 9 translations
SV IT Italian 8 translations
SV DE German 6 translations
SV NL Dutch 9 translations
SV PL Polish 2 translations

Synonyms for emellertid

  1. Meaning: dock [o]
  2. Meaning: å andra sidan [o]
    emellertid, dock, tvärtom, däremot
  3. Meaning: likafullt [o]
    ändå, i alla fall, trots allt, emellertid, men {n}, likväl, dock
  4. Meaning: dock [o]
  5. Meaning: dock [o]

Words similar to emellertid