bredvid has 89 translations in 7 languages

translations of bredvid

SV EN English 14 translations
SV ES Spanish 12 translations
SV FR French 12 translations
SV PT Portuguese 14 translations
SV IT Italian 14 translations
SV DE German 12 translations
SV NL Dutch 11 translations

Synonyms for bredvid

  1. Meaning: intill [o]
  2. Meaning: till vänster [o]
  3. Meaning: i stället för [o]
  4. Meaning: i jämbredd [o]
  5. Meaning: intill [o]
    invid, bredvid, hos, nära, utmed, utefter, vid