bestrida has 56 translations in 7 languages

translations of bestrida

SV EN English 8 translations
SV ES Spanish 10 translations
SV FR French 8 translations
SV PT Portuguese 9 translations
SV IT Italian 8 translations
SV DE German 5 translations
SV NL Dutch 8 translations
Imperatives and participles
Presens particip bestridande
Perfekt particip bestriden
Supinum bestridit
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens bestrider bestrider bestrider bestrider bestrider bestrider
Preteritum bestred bestred bestred bestred bestred bestred
Futurum ska bestrida ska bestrida ska bestrida ska bestrida ska bestrida ska bestrida
Konditionalis I skulle bestrida skulle bestrida skulle bestrida skulle bestrida skulle bestrida skulle bestrida
Perfekt har bestridit har bestridit har bestridit har bestridit har bestridit har bestridit
Pluskvamperfekt hade bestridit hade bestridit hade bestridit hade bestridit hade bestridit hade bestridit
Futurum exaktum ska ha bestridit ska ha bestridit ska ha bestridit ska ha bestridit ska ha bestridit ska ha bestridit
Konditionalis II skulle ha bestridit skulle ha bestridit skulle ha bestridit skulle ha bestridit skulle ha bestridit skulle ha bestridit
Imperativ - bestrid - bestrid -

Full conjugation of bestrida

Synonyms for bestrida

  1. Meaning: betala [v]
    bekosta, bestå, täcka, infria, bestrida
  2. Meaning: förvägra [v]
  3. Meaning: stå för [v]
    klara av, sköta, bära, bestrida
  4. Meaning: neka till [v]
  5. Meaning: svara på [v]

Words similar to bestrida