beräknande has 46 translations in 7 languages

translations of beräknande

SV EN English 3 translations
SV ES Spanish 8 translations
SV FR French 11 translations
SV PT Portuguese 7 translations
SV IT Italian 7 translations
SV DE German 3 translations
SV NL Dutch 7 translations

Synonyms for beräknande

  1. Meaning: planmässig [a]
    nykter, klok, välbetänkt, beräknande {n}
  2. Meaning: kall [a]
  3. Meaning: kallblodig [a]
  4. Meaning: beräknande [a]
    beräknande {n}, spekulativ
  5. Meaning: samvetslös [a]

Words similar to beräknande