approximativ has 27 translations in 7 languages

translations of approximativ

SV EN English 3 translations
SV ES Spanish 4 translations
SV FR French 3 translations
SV PT Portuguese 2 translations
SV IT Italian 3 translations
SV DE German 7 translations
SV NL Dutch 5 translations

Synonyms for approximativ

  1. Meaning: ungefärlig [a]
  2. Meaning: förberedande [a]
  3. Meaning: på ett ungefär [a]

Words similar to approximativ

VI Vietnamese