även om has 22 translations in 7 languages

translations of även om

SV EN English 2 translations
SV ES Spanish 3 translations
SV FR French 3 translations
SV PT Portuguese 2 translations
SV IT Italian 3 translations
SV DE German 4 translations
SV NL Dutch 5 translations

Synonyms for även om

  1. Meaning: ehuru [o]
  2. Meaning: trots att [o]
    ehuru, oaktat, fast, även om, fastän

Words similar to även om

SV Swedish
EN English
ES Spanish
FR French
PT Portuguese
NL Dutch