även om has 23 translations in 8 languages

translations of även om

SV EN English 2 translations
SV ES Spanish 3 translations
SV FR French 3 translations
SV PT Portuguese 2 translations
SV IT Italian 3 translations
SV DE German 4 translations
SV NL Dutch 5 translations
SV PL Polish 1 translation

Synonyms for även om

  1. Meaning: trots att [o]
    ehuru, oaktat, fast, även om, fastän
  2. Meaning: ehuru [o]

Words similar to även om

PL Polish
DA Danish
HU Hungarian
SL Slovenian