äkta has 43 translations in 7 languages

translations of äkta

SV EN English 6 translations
SV ES Spanish 7 translations
SV FR French 5 translations
SV PT Portuguese 9 translations
SV IT Italian 6 translations
SV DE German 5 translations
SV NL Dutch 5 translations
Imperatives and participles
Presens particip aktande
Perfekt particip äktad
Supinum äktat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens aktar aktar äktar aktar aktar äktar
Preteritum äktade aktade aktade äktade aktade aktade
Futurum ska äkta ska akta ska akta ska akta ska äkta ska akta
Konditionalis I skulle äkta skulle akta skulle akta skulle äkta skulle äkta skulle akta
Perfekt har aktat har äktat har äktat har aktat har aktat har aktat
Pluskvamperfekt hade aktat hade aktat hade äktat hade äktat hade äktat hade äktat
Futurum exaktum ska ha aktat ska ha aktat ska ha aktat ska ha aktat ska ha äktat ska ha äktat
Konditionalis II skulle ha äktat skulle ha aktat skulle ha aktat skulle ha äktat skulle ha aktat skulle ha aktat
Imperativ - akta - akta -

Full conjugation of äkta

Synonyms for äkta

  1. Meaning: gedigen [a]
  2. Meaning: avse [v]
  3. Meaning: verklig [a]
  4. Meaning: vara försiktig [v]
  5. Meaning: pålitlig [a]

Words similar to äkta

SV Swedish
EN English
FR French
PT Portuguese
IT Italian
DE German
NL Dutch