Spanish Spanish

Nueva Delhi (geografía)

English English

New Delhi (geografía)

German German

Neu Delhi (geografía)

French French

New Delhi (geografía)

Italian Italian

Nuova Delhi (geografía)

Dutch Dutch

New Delhi (geografía)

Portuguese Portuguese

Nova Delhi (geografía)

Swedish Swedish


translation - nueva delhi translate | Spanish dictionary