Spanish Spanish

mendiga (pobreza - mujer)

English English

beggar (pobreza - mujer) bum (pobreza - mujer)

German German

Bettlerin (pobreza - mujer)

French French

clocharde (pobreza - mujer) mendiante (pobreza - mujer)

Italian Italian

mendicante (pobreza - mujer)

Dutch Dutch

bedelaarster (pobreza - mujer) bedelares (pobreza - mujer)

Portuguese Portuguese

mendiga (pobreza - mujer) pedinte (pobreza - mujer)

Swedish Swedish


translation - mendiga translate | Spanish dictionary