Spanish Spanish

compararse con (importancia)

English English

belong with (importancia) rank among (importancia) rank with (importancia)

German German

gehören zu (importancia) zählen zu (importancia)

French French

classer parmi (importancia) compter parmi (importancia) figurer au nombre de (importancia) mettre au nombre de (importancia) se classer parmi (importancia) être regardé comme (importancia)

Italian Italian

classificare (importancia) considerare (importancia) essere considerato (importancia) essere reputato (importancia) essere ritenuto (importancia) reputare (importancia) ritenere (importancia)

Dutch Dutch

behoren tot (importancia) beschouwen als (importancia) rekenen onder (importancia) rekenen tot (importancia)

Portuguese Portuguese

classificar entre (importancia) colocar entre (importancia) estar entre (importancia) estar reputado entre (importancia)

Swedish Swedish

anses vara bland (importancia) räkna bland (importancia) räknas bland (importancia)

translation - compararse con translate | Spanish dictionary