Spanish Spanish

causa perdida (derrota)

English English

lost cause (derrota)

German German

French French

cause perdue (derrota)

Italian Italian

causa persa (derrota)

Dutch Dutch

hopeloze zaak (derrota) verkeken zaak (derrota) verloren zaak (derrota)

Portuguese Portuguese

causa perdida (derrota)

Swedish Swedish

hopplöst fall (derrota)

translation - causa perdida translate | Spanish dictionary