search term:

espirituoso

  has, one synonym group and 3 synonyms

Portuguese Portuguese

espirituoso (comentário, resposta)

English English

snappy (resposta) witty (comentário)

German German

geistreich (comentário) schlagfertig (resposta) witzig (comentário)

French French

bien envoyé (resposta) fin (comentário) prompt (resposta) spirituel (comentário) vif (comentário)

Italian Italian

arguto (comentário) faceto (comentário) pronto (resposta) spiritoso (comentário)

Spanish Spanish

animado (resposta) divertido (comentário) gracioso (comentário)

Dutch Dutch

gevat (comentário) pittig (resposta) snedig (comentário)

Swedish Swedish

kvick (comentário, resposta) vitsig (comentário)

translation - espirituoso translate | Portuguese dictionary
     

.: synonyms for espirituoso

comportamento
animado, alegre, engraçado
All Synonyms for espirituoso