Portuguese Portuguese

comprimido para dormir (farmácia)

English English

sleeping pill (farmácia) sleeping tablet (farmácia)

German German

Schlaftablette (farmácia)

French French

somnifère (farmácia)

Italian Italian

sonnifero (farmácia)

Spanish Spanish

píldora somnífera (farmácia)

Dutch Dutch

slaappil (farmácia)

Swedish Swedish

sömnpiller (farmácia)

translation - comprimido para dormir translate | Portuguese dictionary