spoor has 140 translations in 8 languages

translations of spoor

NL EN English 24 translations
NL ES Spanish 18 translations
 • surco (n) [wiel] {m}
 • sello (n) [voet] {m}
 • pista (n) [dieren, hoeveelheid, voetstappen, geschiedenis, teken, bandrecorder, indicatie, jacht] {f}
 • traza (n) [indicatie, teken, voetstappen, bandrecorder, jacht, geschiedenis, dieren, hoeveelheid] {f}
 • pizca (n) [hoeveelheid, dieren, geschiedenis, bandrecorder, teken, indicatie, voetstappen, jacht] {f}
 • marca (n) [voet] {f}
 • rastro (n) [voetstappen, indicatie, bandrecorder, jacht, geschiedenis, teken, hoeveelheid, dieren] {m}
 • vía (n) [spoorwegen] {f}
 • espuela (n) [plantkunde, paardrijden] {f}
 • chispa (n) [bandrecorder, voetstappen, jacht, hoeveelheid, indicatie, dieren, teken, geschiedenis] {f}
 • rodaja (n) [paardrijden] {f}
 • huella (n) [jacht, hoeveelheid, bandrecorder, indicatie, teken, voetstappen, geschiedenis, dieren] {f}
 • vestigio (n) [indicatie, jacht, hoeveelheid, geschiedenis, dieren, voetstappen, bandrecorder, teken] {m}
 • indicio (n) [teken, jacht, hoeveelheid, geschiedenis, dieren, bandrecorder, indicatie, voetstappen] {m}
 • impresión (n) [voet] {f}
 • cornezuelo (n) [plantkunde, paardrijden] {m}
 • huella de neumáticos (n) [band] {f}
 • compañía de ferrocarriles (n) [spoorwegen] {f}
NL FR French 22 translations
 • atome [voetstappen, teken, hoeveelheid, indicatie, bandrecorder, dieren, geschiedenis, jacht] {m}
 • voie [spoorwegen] {f}
 • grain [voetstappen, indicatie, jacht, hoeveelheid, geschiedenis, dieren, bandrecorder, teken] {m}
 • brin [voetstappen, indicatie, bandrecorder, teken, jacht, hoeveelheid, geschiedenis, dieren] {m}
 • piste [indicatie, voetstappen, jacht, bandrecorder, teken, hoeveelheid, dieren, geschiedenis] {f}
 • bribe [hoeveelheid, dieren, teken, voetstappen, indicatie, geschiedenis, jacht, bandrecorder] {f}
 • éperon [plantkunde, paardrijden] {m}
 • soupçon [bandrecorder, jacht, indicatie, voetstappen, geschiedenis, dieren, hoeveelheid, teken] {m}
 • trace [jacht, voetstappen, indicatie, band, voet, teken, geschiedenis, hoeveelheid, bandrecorder, dieren] {f}
 • pointe [teken, geschiedenis, jacht, bandrecorder, indicatie, dieren, hoeveelheid, voetstappen] {f}
 • vestige [voetstappen, hoeveelheid, indicatie, bandrecorder, jacht, teken, geschiedenis, dieren] {m}
 • marque [voetstappen, dieren, geschiedenis, jacht, hoeveelheid, bandrecorder, indicatie, teken] {f}
 • ornière [wiel] {f}
 • molette [paardrijden] {f}
 • empreinte [voet] {f}
 • fragment [teken, geschiedenis, dieren, jacht, bandrecorder, voetstappen, indicatie, hoeveelheid] {m}
 • parcelle [dieren, voetstappen, teken, indicatie, bandrecorder, geschiedenis, jacht, hoeveelheid] {f}
 • impression [voet] {f}
 • foulées [bandrecorder, indicatie, teken, geschiedenis, hoeveelheid, dieren, voetstappen, jacht] {f}
 • petit peu [dieren, voetstappen, teken, hoeveelheid, indicatie, bandrecorder, geschiedenis, jacht] {m}
 • compagnie ferroviaire [spoorwegen] {f}
 • société des chemins de fer [spoorwegen] {f}
NL DE German 14 translations
NL IT Italian 25 translations
 • poco (n) [indicatie, voetstappen, bandrecorder, geschiedenis, teken, jacht, dieren, hoeveelheid] {m}
 • atomo (n) [geschiedenis, teken, dieren, hoeveelheid, jacht, bandrecorder, indicatie, voetstappen] {m}
 • solco (n) [wiel] {m}
 • filo (n) [dieren, voetstappen, hoeveelheid, geschiedenis, teken, jacht, indicatie, bandrecorder] {m}
 • sperone (n) [plantkunde, paardrijden] {m}
 • segno (n) [voet] {m}
 • pista (n) [teken, jacht, bandrecorder, geschiedenis, dieren, hoeveelheid, indicatie, voetstappen] {f}
 • ombra (n) [teken, hoeveelheid, dieren, jacht, bandrecorder, indicatie, geschiedenis, voetstappen] {f}
 • punta (n) [teken, indicatie, hoeveelheid, jacht, bandrecorder, dieren, voetstappen, geschiedenis] {f}
 • tocco (n) [voetstappen, jacht, bandrecorder, geschiedenis, teken, indicatie, hoeveelheid, dieren] {m}
 • stella (n) [paardrijden] {f}
 • impronta (n) [voetstappen, jacht, hoeveelheid, voet, geschiedenis, indicatie, teken, band, dieren, bandrecorder] {f}
 • tracce (n) [indicatie, jacht, teken, hoeveelheid, dieren, voetstappen, bandrecorder, geschiedenis] {f}
 • rotaie (n) [spoorwegen] {f}
 • rosetta (n) [paardrijden] {f}
 • rotella (n) [paardrijden] {f}
 • vestigio (n) [hoeveelheid, geschiedenis, dieren, teken, jacht, indicatie, bandrecorder, voetstappen] {m}
 • briciolo (n) [jacht, bandrecorder, hoeveelheid, geschiedenis, dieren, indicatie, voetstappen, teken] {m}
 • traccia (n) [voetstappen, bandrecorder, hoeveelheid, indicatie, jacht, teken, geschiedenis, dieren, band] {f}
 • ferrovie (n) [spoorwegen] {f}
 • pizzico (n) [bandrecorder, jacht, indicatie, voetstappen, teken, geschiedenis, dieren, hoeveelheid] {m}
 • accenno (n) [teken, jacht, bandrecorder, indicatie, geschiedenis, dieren, voetstappen, hoeveelheid] {m}
 • tantino (n) [dieren, geschiedenis, teken, voetstappen, jacht, hoeveelheid, bandrecorder, indicatie] {m}
 • frammento (n) [voetstappen, bandrecorder, teken, indicatie, geschiedenis, dieren, jacht, hoeveelheid] {m}
 • compagnia ferroviaria (n) [spoorwegen] {f}
NL PT Portuguese 24 translations
 • sabor (n) [indicatie, voetstappen, teken, hoeveelheid, jacht, bandrecorder, dieren, geschiedenis] {m}
 • espora (n) [paardrijden, plantkunde] {f}
 • ponta (n) [teken, jacht, geschiedenis, hoeveelheid, voetstappen, indicatie, bandrecorder, dieren] {f}
 • pouco (n) [jacht, bandrecorder, indicatie, voetstappen, teken, geschiedenis, hoeveelheid, dieren] {m}
 • sulco (n) [wiel] {m}
 • sinal (n) [teken, geschiedenis, dieren, jacht, hoeveelheid, bandrecorder, voetstappen, indicatie] {m}
 • pista (n) [hoeveelheid, voetstappen, geschiedenis, dieren, bandrecorder, jacht, teken, indicatie] {f}
 • rastro (n) [voetstappen, indicatie, bandrecorder, teken, geschiedenis, dieren, hoeveelheid, jacht] {m}
 • marca (n) [voet, bandrecorder, teken, jacht, indicatie, voetstappen, geschiedenis, band, dieren, hoeveelheid] {f}
 • toque (n) [teken, geschiedenis, jacht, indicatie, bandrecorder, dieren, hoeveelheid, voetstappen] {m}
 • esporão (n) [plantkunde, paardrijden] {m}
 • trilha (n) [voetstappen, indicatie, bandrecorder, hoeveelheid, band, dieren, geschiedenis, jacht, teken] {f}
 • pitada (n) [voetstappen, jacht, hoeveelheid, dieren, bandrecorder, teken, geschiedenis, indicatie] {f}
 • trilho (n) [spoorwegen] {m}
 • roseta (n) [paardrijden] {f}
 • tempero (n) [dieren, hoeveelheid, geschiedenis, teken, voetstappen, indicatie, bandrecorder, jacht] {m}
 • traço (n) [dieren, geschiedenis, teken, hoeveelheid, jacht, bandrecorder, indicatie, voetstappen] {m}
 • pegada (n) [voet] {f}
 • pegadas (n) [hoeveelheid, bandrecorder, jacht, teken, dieren, geschiedenis, voetstappen, indicatie] {f}
 • gostinho (n) [hoeveelheid, teken, geschiedenis, jacht, bandrecorder, voetstappen, indicatie, dieren] {m}
 • pontinha (n) [hoeveelheid, teken, geschiedenis, jacht, bandrecorder, voetstappen, indicatie, dieren] {f}
 • vestígio (n) [bandrecorder, geschiedenis, dieren, hoeveelheid, teken, jacht, voetstappen, indicatie] {m}
 • linha de trem (n) [spoorwegen] {f}
 • companhia ferroviária (n) [spoorwegen] {f}
NL SV Swedish 6 translations
 • spår (n) [jacht, band, bandrecorder, indicatie, teken, voetstappen, spoorwegen, hoeveelheid, dieren, geschiedenis] {n}
 • stänk (n) [jacht, bandrecorder, voetstappen, teken, indicatie, dieren, geschiedenis, hoeveelheid] {n}
 • märke (n) [voet] {n}
 • hjulspår (n) [band, wiel] {n}
 • avtryck (n) [voet] {n}
 • järnvägsbolag (n) [spoorwegen] {n}
NL AF Afrikaans 7 translations

Synonyms for spoor

 1. Meaning: overblijfsel [n]
  relict, spoor {n}
 2. Meaning: voetafdruk [n]
  voetspoor, spoor {n}
 3. Meaning: rails [n]
  spoorweg {m}, trein {m}, spoor {n}
 4. Meaning: spoor [n]
  spoor {n}, overblijfsel {n}
 5. Meaning: spoor [n]
  spoor {n}, poot {m}

Words similar to spoor

NL Dutch
ES Spanish
FR French
DE German
IT Italian
PT Portuguese
SV Swedish
PL Polish
DA Danish
BG Bulgarian
HU Hungarian
SL Slovenian