onverholen has 79 translations in 7 languages

translations of onverholen

NL EN English 6 translations
NL ES Spanish 14 translations
NL FR French 13 translations
NL DE German 5 translations
NL IT Italian 14 translations
NL PT Portuguese 12 translations
NL SV Swedish 15 translations

Synonyms for onverholen

 1. Meaning: onverbloemd [a/o]
  cru, openlijk, oprecht, onverholen
 2. Meaning: botweg [o]
 3. Meaning: openlijk [a/o]
  openbaar, onverholen
 4. Meaning: onverbloemd [a/o]
  cru, onverholen, openlijk, oprecht
 5. Meaning: onverbloemd [a/o]
  onverholen, openlijk, oprecht, cru

Words similar to onverholen

AF Afrikaans
SL Slovenian