buitenechtelijk has 23 translations in 11 languages

translations of buitenechtelijk

NL EN English 2 translations
NL ES Spanish 4 translations
NL FR French 3 translations
NL DE German 2 translations
NL IT Italian 2 translations
NL PT Portuguese 4 translations
NL SV Swedish 2 translations
NL CS Czech 1 translation
NL HU Hungarian 1 translation
NL RU Russian 1 translation
NL JA Japanese 1 translation
  • 婚外の (adv adj n) [taking place outside marriage] (adj)