aanvechting has 19 translations in 6 languages

translations of aanvechting

NL EN English 2 translations
NL ES Spanish 3 translations
NL FR French 4 translations
NL DE German 4 translations
NL IT Italian 4 translations
NL PT Portuguese 2 translations

Synonyms for aanvechting

  1. Meaning: verleiding [n]
    verzoeking {f}, aanvechting {f}
  2. Meaning: drang [n]
    neiging {f}, aanvechting {f}
  3. Meaning: aantrekkingskracht [n]
    aanvechting {f}, bekoring {f}, verlokking, verleiding {f}
  4. Meaning: verleiding [n]
    aanvechting {f}, bekoring {f}, verlokking, aantrekkingskracht {m}
  5. Meaning: aandrang [n]
    aanvechting {f}, animo {m}, drang {m}, drijfveer {m}, gebrek {n}, gemis {n}, opwelling {f}, verlangen {n}, vraag (m] en aanbod [n), zin {m}, behoefte {f}