Italian Italian

rivelamento (compagnia)

English English

takeover (compagnia)

German German

Übernahme (compagnia)

French French

achat (compagnia) prise de contrôle (compagnia)

Spanish Spanish

adquisición (compagnia) toma de posesión (compagnia)

Dutch Dutch

overname (compagnia)

Portuguese Portuguese

controle (compagnia) posse (compagnia)

Swedish Swedish

övertagande (compagnia)

translation - rivelamento translate | Italian dictionary