Italian Italian

pompelmo (botanica - frutto)

English English

grapefruit (botanica - frutto)

German German

Grapefruit (botanica - frutto)

French French

pamplemousse (botanica - frutto)

Spanish Spanish

pomelo (botanica - frutto)

Dutch Dutch

grapefruit (botanica - frutto)

Portuguese Portuguese

toranja (botanica - frutto)

Swedish Swedish


translation - pompelmo translate | Italian dictionary