Italian Italian

foglio paga (denaro)

English English

pay stub (denaro)

German German

Lohnzettel (denaro)

French French

Spanish Spanish

hoja de paga (denaro)

Dutch Dutch

loonslip (denaro) loonstrookje (denaro)

Portuguese Portuguese

contra-cheque (denaro)

Swedish Swedish

lönekuvert (denaro)

translation - foglio paga translate | Italian dictionary