Italian Italian

fochista (nautico - uomo)

English English

stoker (nautico - uomo)

German German

Heizer (nautico - uomo)

French French

chauffeur (nautico - uomo)

Spanish Spanish

fogonero (nautico - uomo)

Dutch Dutch

stoker (nautico - uomo)

Portuguese Portuguese

foguista (nautico - uomo)

Swedish Swedish


translation - fochista translate | Italian dictionary