search term:

cumulare

  has, one synonym group and 2 synonyms

Italian Italian

no translation found for cumulare

English English

German German

French French

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese

Swedish SwedishVerb forms of cumulare

- -
Participio presente cumulante Gerundio presente cumulando
Participio passato cumulato ... ...

  io tu lui/lei/Lei noi voi/Voi loro/Loro
Presente cumulo cumuli cumula cumuliamo cumulate cumulano
Imperfetto cumulavo cumulavi cumulava cumulavamo cumulavate cumulavano
Passato remoto cumulai cumulasti cumulò cumulammo cumulaste cumularono
Futuro semplice cumulerò cumulerai cumulerà cumuleremo cumulerete cumuleranno
Condizionale presente cumulerei cumuleresti cumulerebbe cumuleremmo cumulereste cumulerebbero
Congiuntivo presente cumuli cumuli cumuli cumuliamo cumuliate cumulino
Congiuntivo imperfetto cumulassi cumulassi cumulasse cumulassimo cumulaste cumulassero
Passato prossimo ho cumulato hai cumulato ha cumulato abbiamo cumulato avete cumulato hanno cumulato
Trapassato prossimo avevo cumulato avevi cumulato aveva cumulato avevamo cumulato avevate cumulato avevano cumulato
Trapassato remoto ebbi cumulato avesti cumulato ebbe cumulato avemmo cumulato aveste cumulato ebbero cumulato
Futuro anteriore avrò cumulato avrai cumulato avrà cumulato avremo cumulato avrete cumulato avranno cumulato
Condizionale passato avrei cumulato avresti cumulato avrebbe cumulato avremmo cumulato avreste cumulato avrebbero cumulato
Congiuntivo passato abbia cumulato abbia cumulato abbia cumulato abbiamo cumulato abbiate cumulato abbiano cumulato
Congiuntivo trapassato avessi cumulato avessi cumulato avesse cumulato avessimo cumulato aveste cumulato avessero cumulato
Imperativo - cumula cumuli cumuliamo cumulate cumulino
translation - cumulare translate | Italian dictionary