sincerità has 44 translations in 6 languages

translations of sincerità

IT EN English 9 translations
IT ES Spanish 8 translations
IT FR French 8 translations
IT DE German 6 translations
IT NL Dutch 8 translations
IT PT Portuguese 5 translations

Synonyms for sincerità

 1. Meaning: autenticità [n]
  genuinità {f}, purezza {f}, bontà {f}, sincerità {f}
 2. Meaning: franchezza [n]
  schiettezza {f}, lealtà {f}, spontaneità {f}, semplicità {f}, candidezza, candore {m}, ingenuità {f}, innocenza {f}, sincerità {f}
 3. Meaning: veridicità [n]
  verità {f}, sincerità {f}, autenticità {f}
 4. Meaning: candidezza [n]
  candore {m}, freschezza {f}, genuinità {f}, inesperienza {f}, ingenuità {f}, innocenza {f}, schiettezza {f}, sincerità {f}, semplicità {f}
 5. Meaning: onestà [n]
  sincerità {f}, buonafede

Words similar to sincerità

BG Bulgarian
AF Afrikaans
RU Russian
SL Slovenian