lingua has 21 translations in 7 languages

translations of lingua

IT EN English 2 translations
IT ES Spanish 5 translations
IT FR French 3 translations
IT DE German 2 translations
IT NL Dutch 3 translations
IT PT Portuguese 4 translations
IT SV Swedish 2 translations
 • språk (n) [generale] {n}
 • prat (n) [generale] {n}

Synonyms for lingua

 1. Meaning: linguaggio [n]
  idioma {f}, dialetto {m}, favella, gergo {m}, idioletto, parlata {f}, lingua {f}
 2. Meaning: striscia [n]
  lembo {m}, lingua {f}
 3. Meaning: lingua straniera [n]
  lingua straniera {f}, lingua {f}
 4. Meaning: accento [n]
  cadenza {f}, parlata {f}, pronuncia {f}, lingua {f}, loquela
 5. Meaning: lingua [n]
  lingua {f}, idioma {f}

Words similar to lingua

IT Italian
ES Spanish
FR French
DE German
NL Dutch
PT Portuguese