French French

poule naine (ornithologie)

English English

bantam (ornithologie)

German German

Bantamhuhn (ornithologie) Zwerghuhn (ornithologie)

Italian Italian

bantam (ornithologie)

Spanish Spanish

gallo Bantam (ornithologie)

Dutch Dutch

bantammer (ornithologie)

Portuguese Portuguese

garnisé (ornithologie)

Swedish Swedish

dvärghöns (ornithologie)

translation - poule naine translate | French dictionary