French French

chapelain (religion)

English English

chaplain (religion)

German German

Kaplan (religion)

Italian Italian

cappellano (religion) curato (religion)

Spanish Spanish

capellán (religion) cura (religion) vicario (religion)

Dutch Dutch

hulppriester (religion) kapelaan (religion)

Portuguese Portuguese

capelão (religion) cura (religion) vigário (religion)

Swedish Swedish


translation - chapelain translate | French dictionary