tamiz has 8 translations in 5 languages

translations of tamiz

  • ES PT tamiz Portuguese 1 translation
  • ES FR tamiz French 1 translation
  • ES IT tamiz Italian 1 translation
  • ES DE tamiz German 2 translations
  • ES NL tamiz Dutch 3 translations

Words similar to tamiz

ES Spanish
PT Portuguese
FR French
IT Italian
DE German
NL Dutch
SV Swedish