Swedish English translation for belåten: 7 results

Swedish Swedish English English
belåten (a) (känslomässigt tillstånd)
content (a)(känslomässigt tillstånd) 
belåten (a) (känslomässigt tillstånd)
contented (a)(känslomässigt tillstånd) 
belåten (a) (känslomässigt tillstånd)
delighted (a)(känslomässigt tillstånd) 
belåten (a) (känslomässigt tillstånd)
happy (a)(känslomässigt tillstånd) 
belåten (a) (allmän)
pleased (a)(allmän) 
belåten (a) (känslomässigt tillstånd)
satisfied (a)(känslomässigt tillstånd) 
belåten (a) (känslomässigt tillstånd)
thrilled (a)(känslomässigt tillstånd) 
     


belåten - English translation - Swedish English dictionary

.: tools:

print page of belåten belåten search in Google belåten search in Wikipedia