English English

work with a cultivator (agriculture)

German German

fräsen (agriculture) mit dem Fräser arbeiten (agriculture)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

frezen (agriculture)

Portuguese Portuguese

Swedish Swedish

arbeta med en kultivator (agriculture)

translation - work with a cultivator translate | English dictionary