English English

werewolf (mythology)

German German

Werwolf (mythology)

French French

loup-garou (mythology)

Italian Italian

licantropo (mythology) lupo mannaro (mythology)

Spanish Spanish

hombre lobo (mythology)

Dutch Dutch

weerwolf (mythology)

Portuguese Portuguese

lobisomem (mythology)

Swedish Swedish

varulv (mythology)

translation - werewolf translate | English dictionary