English English

sweet Fanny Adams (general)

German German

unwesentlich (general) wertlos (general)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese

Swedish Swedish


translation - sweet fanny adams translate | English dictionary