English English

quadruplet (boy, girl)

German German

Vierling (boy, girl)

French French

quadruplé (boy) quadruplée (girl)

Spanish Spanish

cuatrilliza (girl) cuatrillizo (boy)

Dutch Dutch

vierling (boy, girl)

Portuguese Portuguese

quadrigêmea (girl) quadrigêmeo (boy)

Swedish Swedish

fyrling (boy, girl)

translation - quadruplet translate | English dictionary